آزمون شماره 5 شیمی دهم - بهمن ماه 97 | بلاگ

آزمون شماره 5 شیمی دهم - بهمن ماه 97

ساخت وبلاگ

آخرین مطالب

امکانات وب

 رسم ساختار لوویس مولکول ها - منبع کتاب شیمی عمومی Burdge     درسنامه کامل آموزش رسم ساختار لوویس مولکول ها و یون های چند اتمی مربوط به فصل اول شیمی دهمhttps://drive.google.com/file/d/1ETFNzdteIuffQ_R آزمون شماره 5 شیمی دهم - بهمن ماه 97...ادامه مطلب
ما را در سایت آزمون شماره 5 شیمی دهم - بهمن ماه 97 دنبال می کنید

نویسنده : بازدید : 0 تاريخ : پنجشنبه 14 آذر 1398 ساعت: 16:56

آزمون شماره 3 شیمی یازدهم از آلکان ها هیدروکربن هایی با پیوندهای یگانه صفحه 32 تا پایان فصل اول

https://drive.google.com/file/d/1mMUO9WU3RSsJJ-dxMKGDlK-5191jmgja/view?usp=sharing

آزمون شماره 5 شیمی دهم - بهمن ماه 97...
ما را در سایت آزمون شماره 5 شیمی دهم - بهمن ماه 97 دنبال می کنید

نویسنده : بازدید : 0 تاريخ : پنجشنبه 14 آذر 1398 ساعت: 16:56

مجموعه سوال های انتخابی پایان فصل شیمی عمومی رِگر مربوط به فصل اول شیمی دهم شامل 50 سوال تشریحی از مبحث پیوندهای شیمیایی و ساختارهای لوویس     

https://drive.google.com/file/d/1oO0ImMC9-jkfI-X2r3FEpr4R5bodJjJH/view?usp=sharing

از کودکان سرطانی حمایت کنیم

آزمون شماره 5 شیمی دهم - بهمن ماه 97...
ما را در سایت آزمون شماره 5 شیمی دهم - بهمن ماه 97 دنبال می کنید

نویسنده : بازدید : 0 تاريخ : پنجشنبه 14 آذر 1398 ساعت: 16:56

مجموعه تمرین های پایان فصل شیمی عمومی رِگر شامل 53 سوال تشریحی مربوط به فصل اول شیمی دهم - ساختار الکترونی اتم و جدول تناوبیhttps://drive.google.com/file/d/1w_owdVt0qPpkGcU4WtMCMAqzejN4QQkP/view?usp=s آزمون شماره 5 شیمی دهم - بهمن ماه 97...ادامه مطلب
ما را در سایت آزمون شماره 5 شیمی دهم - بهمن ماه 97 دنبال می کنید

نویسنده : بازدید : 0 تاريخ : پنجشنبه 14 آذر 1398 ساعت: 16:56

قواعد نام گذاری, آلکان ها - منبع شیمی آلی ولهارد, ویرایش پنجم، ترجمه دکتر میرمحمد صادقی و .....      با توجه به اهمیت نام گذاری, آلکان ها، در این متن آموزشی، قواعد نام گذاری, آلکان ها در حد مورد نیاز برای آزمون شماره 5 شیمی دهم - بهمن ماه 97...ادامه مطلب
ما را در سایت آزمون شماره 5 شیمی دهم - بهمن ماه 97 دنبال می کنید

نویسنده : بازدید : 4 تاريخ : شنبه 9 آذر 1398 ساعت: 20:01

مجموعه, سوال های تشریحی, واکنش, ها در محلول, آبی، مربوط, به فصل یک شیمی دوازدهم, شامل 46 سوال تشریحی, از تمرین های پایان فصل شیمی عمومی وایتن (آبان ماه 98)

https://drive.google.com/file/d/1SaM43TTDww4X43xa7RW4dybxe_Jzsu8S/view?usp=sharing

آزمون شماره 5 شیمی دهم - بهمن ماه 97...
ما را در سایت آزمون شماره 5 شیمی دهم - بهمن ماه 97 دنبال می کنید

نویسنده : بازدید : 3 تاريخ : شنبه 9 آذر 1398 ساعت: 20:01

آزمون, شماره, 2 شیمی دوازدهم, - ثابت تعادل و قدرت اسیدی صفحه 20 تا پایان فصل اول    (آبان ماه 98)

https://drive.google.com/file/d/1TIIYe4So8yOUEgTdXO9qCW1FD85KY89L/view?usp=sharing

آزمون شماره 5 شیمی دهم - بهمن ماه 97...
ما را در سایت آزمون شماره 5 شیمی دهم - بهمن ماه 97 دنبال می کنید

نویسنده : بازدید : 4 تاريخ : شنبه 9 آذر 1398 ساعت: 20:01

متن آموزشی حالت های اکسایش, (منبع شیمی وایتن,) مربوط به فصل دوم شیمی دوازدهم

https://drive.google.com/file/d/1w15VT5d160d4KvdomA_kDI-xwlE7jm2C/view?usp=sharing

آزمون شماره 5 شیمی دهم - بهمن ماه 97...
ما را در سایت آزمون شماره 5 شیمی دهم - بهمن ماه 97 دنبال می کنید

نویسنده : بازدید : 4 تاريخ : شنبه 9 آذر 1398 ساعت: 20:01

اساس کار باتری لیتیم یون - منبع شیمی گیلبرتhttps://drive.google.com/file/d/1OqSY0WEHFltvWY_VpnOjieScQWWbh1MC/view?usp=sharingاساس کار سلول های گالوانی، پتانسیل الکترودی استاندارد - منبع شیمی وایتنhttp آزمون شماره 5 شیمی دهم - بهمن ماه 97...ادامه مطلب
ما را در سایت آزمون شماره 5 شیمی دهم - بهمن ماه 97 دنبال می کنید

نویسنده : بازدید : 5 تاريخ : شنبه 9 آذر 1398 ساعت: 20:01

گرانروی (ویسکوزیته) آلکان ها - منبع شیمی وایتنhttps://drive.google.com/file/d/1mBNqg5FUnmL71GKt9moSYXLUr9_tTRVS/view?usp=sharingهیدروکربن, ها، تعریف شیمی آلی، آلکان ها ایزومری و نقطه جوش - منبع شیمی وا آزمون شماره 5 شیمی دهم - بهمن ماه 97...ادامه مطلب
ما را در سایت آزمون شماره 5 شیمی دهم - بهمن ماه 97 دنبال می کنید

نویسنده : بازدید : 0 تاريخ : شنبه 9 آذر 1398 ساعت: 20:01